Đen và vàng muốn thu hút người có thu nhập cao vào bảo hiểm y tế tư nhân


Đen và vàng đang hủy bỏ các đề nghị bổ sung từ các công ty bảo hiểm y tế theo luật định - các công ty bảo hiểm y tế tư nhân rõ ràng sẽ được hưởng lợi.

(18/08/2010) Việc tháo dỡ các công ty bảo hiểm y tế theo luật định của liên minh chính phủ đen và vàng vẫn tiếp tục. Hầu hết các đề nghị cho đến nay đã được sử dụng để thu hút các thành viên có thu nhập đặc biệt cao nên bị cấm bởi các công ty bảo hiểm y tế theo luật định trong tương lai. Làn sóng thay đổi tiếp theo theo hướng của các công ty bảo hiểm y tế tư nhân là không thể tránh khỏi.

Như "Thời báo tài chính Đức" đã báo cáo trong ấn bản vào thứ Tư, CDU và FDP dự định, như một phần của cải cách hệ thống y tế, về mặt pháp lý nghiêm cấm cung cấp bổ sung và thuế quan tùy chọn cũng như bảo hiểm y tế nước ngoài từ các công ty bảo hiểm y tế theo luật định.

Các quỹ bảo hiểm y tế theo luật định đã mở rộng đáng kể các lợi ích của họ trong những năm gần đây, đặc biệt là để ngăn chặn "những người có thu nhập tốt hơn" chuyển sang bảo hiểm y tế tư nhân. Thuế quan cũng vậy. Ví dụ, việc điều trị các bác sĩ trưởng và chỗ ở trong một phòng đơn hoặc đôi trong thời gian nằm viện cho đến nay là một lựa chọn tốt cho lòng trung thành của khách hàng hoặc mua lại khách hàng mới, được nhiều thành viên được bảo hiểm trả tiền sử dụng. Tuy nhiên, theo kế hoạch của chính phủ liên bang, điều này sẽ sớm kết thúc, bởi vì trong các công ty bảo hiểm y tế theo luật định trong tương lai sẽ chỉ có thể đưa ra mức thuế với các khoản khấu trừ và hoàn trả chi phí, theo báo cáo trên tờ Thời báo tài chính của Đức. Theo đó, những thay đổi sẽ được đưa vào dự thảo luật cải cách hệ thống y tế trong vài tuần tới.

Jens Spahn, phát ngôn viên chính sách y tế của CDU, đã chính thức xác nhận những đại diện này cho hãng tin Reuters và tuyên bố rằng các đề nghị bổ sung, thuế quan tùy chọn và chính sách bảo hiểm nước ngoài liên quan là "không phải là trách nhiệm của các quỹ bảo hiểm y tế theo luật định". "Do đó, Bộ Y tế đã được giao nhiệm vụ đưa ra một đề xuất phân định rõ ràng hơn về thuế quan bầu cử trong một vài tuần cho đến khi có quyết định nội các về cải cách y tế", Spahn tiếp tục.

Thật dễ hiểu khi các công ty bảo hiểm y tế theo luật định xem xét nghiêm túc các kế hoạch, bởi vì họ đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các kế hoạch thay đổi trước đây của liên minh chính phủ. Việc đơn giản hóa đề xuất chuyển đổi giữa bảo hiểm y tế tư nhân và theo luật định cũng sẽ bằng chi phí bảo hiểm theo luật định. Điểm mấu chốt là dự luật có nghĩa là ngày càng có nhiều người có thu nhập cao đang quay lưng lại với các công ty bảo hiểm y tế theo luật định và chuyển sang bảo hiểm y tế tư nhân (PKV). Tuy nhiên, sự đoàn kết trong hệ thống chăm sóc sức khỏe đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi vì những người có mức lương thấp với bệnh tật thường xuyên vẫn không được bảo hiểm y tế tư nhân. Và vì liên minh chính phủ cũng muốn làm cho việc chuyển trở lại bảo hiểm y tế theo luật định dễ dàng hơn, họ sẽ bị tính phí hai lần. Chỉ những thành viên có thu nhập cao mới rời khỏi bảo hiểm theo luật định và ngay khi họ già đi, bị bệnh nặng hơn và chi phí bảo hiểm y tế tư nhân tăng lên, họ quay trở lại bảo hiểm y tế theo luật định như một yếu tố chi phí tương ứng. (fp)

Cũng đọc:
Tổ chức xã hội: Đóng góp bổ sung phải đi
PKV: Quy định mới sẽ giúp thay đổi dễ dàng hơn
Dễ dàng thay đổi kế hoạch bảo hiểm y tế tư nhân

Thông tin về tác giả và nguồnVideo: Truyện ngắn hay HẠNH PHÚC HAY NIỀM ĐAU Phải làm sao để có tiền


Bài TrướC

Tinh trùng không thể ngửi thấy

TiếP Theo Bài ViếT

Trung tâm việc làm phải hoàn trả các khoản đóng góp cho bảo hiểm y tế tư nhân