Blog vi lượng đồng căn mới


DZVhÄ: Neues Homeopathie.Blog mời thảo luận và thông tin

Berlin. Hiệp hội bác sĩ vi lượng đồng căn trung ương Đức (DZVhÄ) đang mở rộng cung cấp phương tiện truyền thông của mình với DZVhÄ Homöpathie.Blog. "Mục tiêu của blog này là làm cho nghiên cứu khoa học về vi lượng đồng căn trở nên minh bạch hơn với công chúng, để phản đối các cuộc thảo luận gây tranh cãi và hỏi chính xác những gì chúng ta biết hoặc có thể về tình trạng nghiên cứu về vi lượng đồng căn", Cornelia Bajic, chủ tịch đầu tiên của DZVhÄ nói thậm chí đoán. "

Blog này là một thành phần quan trọng trong giao tiếp của DZVhÄ, với vị trí của hiệp hội y tế về các câu hỏi khoa học được làm rõ. Blog vừa cung cấp cơ hội cung cấp thông tin nhanh chóng và cập nhật và trên hết là tham gia vào cuộc đối thoại trực tiếp với độc giả. "Trên tất cả, chúng tôi muốn thúc đẩy cuộc thảo luận khoa học", Baic giải thích, "đối với chúng tôi điều này có nghĩa là chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu, nói chuyện với các chuyên gia và hỏi tại sao dữ liệu giống hệt nhau được diễn giải khác nhau."

Bài đăng trên blog đầu tiên là về chính xác, các quan điểm và nghiên cứu khác nhau là chủ đề để kích thích một cuộc thảo luận gây tranh cãi: PRO: "Hiệu quả của vi lượng đồng căn có thể được ... chứng minh". Chưa quyết định: "Các đánh giá có hệ thống trước đây ... không hiển thị kết quả thống nhất". KONTRA: "Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào nữa, mọi việc đã xong."

Ngoài các bài báo, DZVhÄ Homeopathy.Blog cũng cung cấp một danh sách rộng lớn các liên kết đến các tổ chức khoa học và đọc, nghe và nhìn với các liên kết đến các bài viết thú vị về vi lượng đồng căn. (buổi chiều)

Cũng đọc:
Blog mới của hiệp hội y tế vi lượng đồng căn
Bệnh lý tự nhiên: Valerian giúp giải quyết vấn đề giấc ngủ
Cần sa trong tương lai theo toa
Điều gì giúp với chứng ợ nóng vào ban đêm?

Thông tin về tác giả và nguồnVideo: How to make stress your friend. Kelly McGonigal


Bài TrướC

Hoạt động kinh doanh mới của PKV đang bùng nổ: với chi phí của GKV

TiếP Theo Bài ViếT

Cần sa theo toa chỉ cho một vài