Barmer GEK không muốn thu thập các khoản đóng góp bổ sung


Barmer GEK cũng không muốn thu thập thêm bất kỳ đóng góp nào trong năm 2011.

(19.09.2010) Công ty bảo hiểm y tế theo luật định Barmer GEK không muốn thu bất kỳ khoản đóng góp bổ sung nào từ các thành viên của mình trong năm tới 2011. Máy tính tiền đã thông báo điều này trong một lá thư. Tuy nhiên, Barmer muốn đưa ra thông báo của họ phụ thuộc vào kế hoạch của chính phủ cho cải cách y tế. Bộ Y tế Liên bang đã phải tuân thủ các thay đổi theo kế hoạch. Theo đó, kế hoạch sẽ không tính bất kỳ khoản đóng góp bổ sung nào, một thông báo có khả năng.

Các công ty bảo hiểm sức khỏe khác đã thông báo rằng họ không muốn thu thập bất kỳ đóng góp bổ sung nào trong năm 2011. Quỹ Bảo hiểm Y tế Địa phương (AOK) đã công bố vào tuần trước rằng họ cũng muốn miễn các khoản phí bổ sung. Tuy nhiên, nhiều công ty bảo hiểm y tế ban đầu muốn chờ đợi kế hoạch thực hiện của chính phủ liên bang trước khi đưa ra quyết định. Nó phụ thuộc vào việc chính phủ liên bang có giữ lời hứa tiết kiệm hay không. Trong tất cả khả năng, rất ít công ty bảo hiểm y tế sẽ phải trả một khoản phí bổ sung trong năm tới. Bởi vì các công ty bảo hiểm y tế sợ tỷ lệ chấm dứt cao.

Phí bảo hiểm y tế thường xuyên tăng vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 từ 14,9 đến 15,5 phần trăm. 8.2 phần trăm nhân viên phải trả từ tiền lương gộp của họ và 7,3 phần trăm của người sử dụng lao động. Các công ty bảo hiểm y tế thua lỗ đã ghi nhận thặng dư khoảng 112 triệu euro trong nửa đầu năm 2010. Năm 2009 là 1,2 tỷ euro. Tổng cộng có 16 công ty bảo hiểm y tế hiện đang tính phí đóng góp bổ sung từ bảo hiểm của họ. Máy tính tiền giới thiệu một đóng góp bổ sung đã phải đối mặt với sự mất mát lớn của các thành viên. Là một phần của thông báo đóng góp bổ sung, người được bảo hiểm có quyền chấm dứt đặc biệt. Khoảng nửa triệu bệnh nhân bảo hiểm y tế đã sử dụng điều này trong năm 2010. Khoảng 8,5 triệu người được bảo hiểm với Barmer. (sb)

Cũng đọc:
Người thất nghiệp nên tiếp tục đóng góp thêm
Hàng tỷ thâm hụt bảo hiểm y tế dự kiến
Rösler không đồng ý: Không có đóng góp bổ sung nào trong năm 2011
Các công ty bảo hiểm y tế: Nhiều người không trả thêm bất kỳ khoản đóng góp nào

Thông tin về tác giả và nguồn


Video: CÁCH VAY TIỀN NGÂN HÀNG 1 CÁCH DỄ DÀNG: 3 TỶ, 0% LÃI SUẤT. Quang Lê TV


Bài TrướC

Tinh trùng không thể ngửi thấy

TiếP Theo Bài ViếT

Trung tâm việc làm phải hoàn trả các khoản đóng góp cho bảo hiểm y tế tư nhân