Bác sĩ: Đánh giá lại không đầy đủ thời kỳ phát xít


Bundesärztekammer: Tội phạm y tế dưới Chủ nghĩa xã hội quốc gia chưa được điều tra đầy đủ

Bundesärztekammer (BÄK) đã phát hiện ra những lỗ hổng đáng kể trong việc xử lý hành vi và tình hình cuộc sống của các chuyên gia y tế ở Đức trong thời kỳ Chủ nghĩa xã hội quốc gia. Giáo sư lịch sử hiện đại, Robert Jütte, được ủy quyền bởi BÄK, hiện đã công bố tình trạng nghiên cứu hiện tại trong cuốn sách "Y học và chủ nghĩa xã hội quốc gia: Đánh giá và quan điểm nghiên cứu".

Thay mặt BÄK, giáo sư lịch sử hiện đại và là người đứng đầu Viện Lịch sử Y học của Quỹ Robert Bosch (Stuttgart) đã làm việc tích cực về tình trạng nghiên cứu hiện tại về quá khứ xã hội chủ nghĩa trong y học và đưa ra những lỗ hổng hiện có trong quá trình này. Rõ ràng là "Các bác sĩ (...) đã tích cực tham gia vào vụ giết người bệnh có hệ thống trong thời kỳ phát xít", Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đức, Jörg-Dietrich Hoppe, nhấn mạnh khi báo cáo nghiên cứu được trình bày.

Theo các giáo sư Robert Jütte, vẫn còn nhiều lỗ hổng trong lịch sử y học của Chủ nghĩa xã hội quốc gia. Đối phó với quá khứ của Đức quốc xã. Người đứng đầu Viện Lịch sử Y học đã thay mặt BÄK trình bày trạng thái nghiên cứu và chỉ ra những khoảng trống hiện có. Ví dụ, lịch sử của các bác sĩ và bệnh viện Do Thái cho đến nay ít được kiểm tra. Theo giáo sư Jütte, rất ít nghiên cứu đã được thực hiện với vai trò của các bác sĩ Do Thái, người vẫn làm "nhân viên y tế" cho người Do Thái ngay cả khi bắt đầu kỷ nguyên Hitler. Trong số hơn 8.000 chuyên gia y tế Do Thái làm việc ở Đức trước thời Đức Quốc xã, chỉ có khoảng 700 người tiếp tục làm như vậy vào năm 1938, giáo sư Jütte giải thích trong báo cáo nghiên cứu của mình. Ngay cả lịch sử của các bệnh viện Do Thái và thủ tục với thường dân già yếu và bệnh tật vẫn chưa rõ ràng cho đến ngày nay, theo kết luận của chuyên gia về lịch sử y tế của Chủ nghĩa xã hội quốc gia.

Các bác sĩ đã tích cực tham gia vào vụ giết người bệnh. Giáo sư Jütte cũng miêu tả vụ giết người bệnh tâm thần và tàn tật nặng nề trong báo cáo nghiên cứu của mình. Chuyên gia giải thích, điều được biết đến bởi thuật ngữ trợ tử và theo Hiệp hội Xã hội Quốc gia, sẽ góp phần vào sự thuần khiết của chủng tộc, không mô tả gì hơn là vụ giết hàng trăm ngàn người, chuyên gia giải thích. Các thí nghiệm như cơ hội sống sót sau khi máy bay xuống nước cũng được thực hiện với người sống. Khử trùng cưỡng bức để tránh ô nhiễm "chủng tộc Aryan" cũng tương đối phổ biến trong thời kỳ phát xít. Nhìn chung, báo cáo nghiên cứu "Y học và chủ nghĩa xã hội quốc gia: Đánh giá và quan điểm nghiên cứu" đã làm sáng tỏ quá khứ về y học Đức. Danh sách những tội ác tàn bạo vô nhân đạo dường như không có hồi kết. Theo giáo sư Jütte, ít nhất 300.000 người mắc bệnh tâm thần và khuyết tật tâm thần đã bị sát hại và 400.000 vụ triệt sản bắt buộc được thực hiện trong thời kỳ phát xít. Jörg-Dietrich Hoppe, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đức, nhấn mạnh: "Trong kỷ nguyên xã hội chủ nghĩa quốc gia, các bác sĩ đã tích cực tham gia vào vụ giết người bệnh có hệ thống" và những người không tích cực nhìn đi chỗ khác và im lặng.

Jörg-Dietrich Hoppe coi Bundesärztekammer có trách nhiệm đặc biệt trong việc làm rõ lịch sử y học từ thời Chủ nghĩa xã hội quốc gia. Hoppe giải thích rằng chính ông có lẽ là Chủ tịch BÄK cuối cùng đã chứng kiến ​​thời gian cá nhân và việc xem xét lịch sử là quan trọng hơn cả. Nghiên cứu sâu hơn được lên kế hoạch để thu hẹp những khoảng trống còn tồn tại và cung cấp cho các chuyên gia y tế trẻ một cái nhìn tổng quan về các vấn đề trung tâm của chính sách y tế xã hội chủ nghĩa quốc gia và thế giới quan vô nhân đạo tiềm ẩn. Trong báo cáo nghiên cứu này, chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu y tế theo Chủ nghĩa xã hội quốc gia, thực hành y tế, cũng như sự phá vỡ và liên tục sau khi kết thúc chiến tranh năm 1945 được minh họa rất rõ ràng. Tuy nhiên, lịch sử y tế vẫn cực kỳ không đầy đủ vào thời điểm này, giáo sư Jütte nhấn mạnh. (fp)

Thông tin về tác giả và nguồnVideo: Bị người bạn duy nhất là Nga phản. TQ có còn ai là đồng minh? Chang Chang TV


Bài TrướC

AOK: Rõ ràng sự khác biệt trong điều trị tại các phòng khám

TiếP Theo Bài ViếT

Những tiến bộ khoa học trong nghiên cứu bệnh phong