Bác sĩ tư nhân sẽ giúp đỡ với thiếu


DZVhÄ yêu cầu các bác sĩ tư nhân được nhận vào hệ thống SHI ở các khu vực thiếu quan sát

Để đảm bảo chăm sóc y tế ở các khu vực thiếu thẩm mỹ, các bác sĩ làm việc trong các thực hành tư nhân cũng nên được tư vấn khi lập kế hoạch yêu cầu. Đây là những gì Hiệp hội bác sĩ vi lượng đồng căn trung ương yêu cầu. "Điều này có thể cải thiện tình hình trong thời gian ngắn", Cornelia Bajic, chủ tịch Hiệp hội bác sĩ vi lượng đồng căn Trung ương Đức (DZVhÄ) giải thích. DZVhÄ sẽ đánh giá rất cao nếu tiềm năng y tế chưa được khai thác này được đưa vào dịch vụ chăm sóc thường xuyên. "Về cơ bản, chúng tôi không phản đối việc đưa các nhà cung cấp dịch vụ phi y tế vào chăm sóc; Nhưng thật khó để chúng ta hiểu nếu tiềm năng y tế chưa bị cạn kiệt trước đó, thì ông Cornelia Bajic ở Berlin nói. Do đó, DZVhÄ yêu cầu rằng vi lượng đồng căn, như một hệ thống trị liệu độc lập có nhu cầu cao của bệnh nhân, phải được tính đến trong kế hoạch nhu cầu.

Bác sĩ vi lượng đồng căn chiếm tỷ lệ cao không cân xứng của bác sĩ tư nhân. Điều này là do thực tế là vi lượng đồng căn chất lượng cao đã không thể có trong văn phòng của bác sĩ cho đến một vài năm trước - cho đến khi các hợp đồng chọn lọc vi lượng đồng căn được thiết lập. Ngày nay, cũng có thể thực hiện một thực hành vi lượng đồng căn dựa trên các hợp đồng chọn lọc trong hệ thống bảo hiểm y tế theo luật định. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ tư nhân có trình độ tốt bị ngăn cản thực hiện do các yêu cầu pháp lý trong SGB V. Theo quan điểm của DZVhÄ, sẽ có ý nghĩa để làm cho các quy định linh hoạt hơn. (buổi chiều)

Đọc:
Các công ty bảo hiểm y tế: Số lượng thực hành y tế quá cao
Các công ty bảo hiểm y tế: Không thiếu bác sĩ
Phí bác sĩ có dẫn đến đóng góp bảo hiểm y tế cao hơn không?
FDP yêu cầu nghĩa vụ tự thanh toán trong trường hợp thiếu bác sĩ
Bác sĩ ủng hộ bồi hoàn
Rösler có kế hoạch trả tiền trước khi đến bác sĩ

Thông tin về tác giả và nguồn


Video: Nhiễm Covid sẽ rất nguy hiểm nếu mắc những bệnh nền nào?


Bài TrướC

AOK: Rõ ràng sự khác biệt trong điều trị tại các phòng khám

TiếP Theo Bài ViếT

Những tiến bộ khoa học trong nghiên cứu bệnh phong