Thực hành chữa bệnh Natura Berlin


Natura Heilpraxis: Trọng tâm của tôi là về y học thay thế kết hợp với đào tạo và huấn luyện nhận thức toàn diện. Cách tiếp cận này phù hợp cho cá nhân, cặp vợ chồng, nhóm và công ty. Khái niệm trị liệu mà tôi đã phát triển bao gồm chẩn đoán vật lý và năng lượng và một liệu pháp tổng thể nhằm mục đích ổn định sức khỏe ở tất cả các cấp độ.

Thực hành chữa bệnh Natura
Auguste-Viktoria-Str. 91
14193 Berlin
Điện thoại: 030 88663373
Thư: [email protected]

Thông tin về tác giả và nguồn


Video: QUAY CỔ TAY - THÔNG KHÍ u0026 CHỮA BỆNH @ Bùi Quốc Châu


Bài TrướC

AOK: Rõ ràng sự khác biệt trong điều trị tại các phòng khám

TiếP Theo Bài ViếT

Những tiến bộ khoa học trong nghiên cứu bệnh phong